Byggnader

 

Buskgården

Gården fanns tidigare på Särnaheden och hette då Buskgården.

Den byggdes på 1760-talet av Busk Per Jonsson och beboddes av Busk Pers ättlingar fram till 1936 då den blev öde.

Det var ett känt övernattningsställe för forkörare som vintertid fraktade varor mellan Sverige och Norge.

År 1855 finns en uppgift att 646 forkörare passerat inom loppet av 4 månader.

Gården köptes av Särna Fornminnesförening 1939 och invigdes högtidligt av landshövdingen 1946.

 

Härbre

Timrat i tidigt 1600-tal.

Användes till förvaring av spannmål, bröd, rökt och torkat kött, textilier och pälsar.

Under byggnaden syns ett gammalt vattenledningsrör borrat i en stock.

Stall med lider och pigkammare

Man använde små norska hästar på den tiden.

Observera de vackra gångjärnen från 1688, på ytterdörren.

Fjös (ladugård)

 

 

Härbre sammanbyggt med kornlada

Från 1700-talet.

Den södra delen av byggnaden var tidigare ett fristående härbre.

 

Mjölkbod och störrös

Detta hus har tidigare stått i Hållvallen.       I stockarna på framsidan kan man se urtäljda hål där man provskjutit musköten och sedan hackat ur blyet för att återanvända det till nya kulor. I lilla runda hålet ovanför gluggen sitter fortfarande  en kula kvar.

Smedja

På grund av brandrisk brukade smedjorna ligga ganska långt från gårdens byggnader, gärna i närheten av vattendrag.

 

Båthus byggt 1831.

I båthuset ligger två Limabåtar, den mindre byggd 1827. Den längre båten byggd 1879 eller tidigare

Foton: Åke Lindberg