Bergslagsladan

Hölada i två våningar med körbro, byggd i mitten av 1800-talet. Den har stått på "Slaktarjole" vid Hemvärnsgården. Nedre västra delen har varit stall. Utställningen visar utvecklingen i Särna från 1800-talet. Omkring 1950 bodde 3300 personer i Särna, varav 400-500 var s.k. "bolackare". År 1894 blev storskiftet klart ( enligt 1757 års lag), vilket resulterade i mer samlat ägande av skog för den enskilde.

Övre våningen innehåller motorsågar från olika epoker. Första sågen (svans) kom till området på 1880-talet. En lokalt känd man som kallades Banjo-Lasse kom med den första 2-manssågen till norra Dalarna på 1950-talet. Särna-Hedlund sägs ha använt den 40 kilo tunga maskinen. Det kom en ny jägmästare vart 20:e år och då skulle det testas nyheter vad gäller motorsågar.

Det finns en fickyxa, som man högg några hack i lövträden och med en fin spruta sprutades DDT in i trädet så det skulle dö till förmån för barrträd. För att ytterligare skynda på processen började men med en hormoslyrspruta på ryggen i stället........ Man visste inte bättre då!

Donator: Stora

     Urval av motorsågar.