Bergslagsladan

Hölada i två våningar med körbro.

Numera som utställningslokal för gamla skogsredskap mm.

     Urval av motorsågar.