Skogsmuseum

   Särna Skogsmuseum,  Lomkällan, innehåller ett flertal autentiska byggnader och redskap med anknytning till skogsbruket i Särna-bygden.

Dessa är placerade efter en promenadslinga.

I receptionen finns caféteria och utställningar.