Försvarsmuseum

SKANS 211 SÄRNA

Under andra världskriget, när tyskarna ockuperade Norge, byggdes försvars-anläggningen väster om Särna. Skans 211 är med sina drygt 170 värn en av de större i Dalarna.

Byggnadsarbetet pågick under åren 1940-45. När skansen efter 50 år skulle avvecklas blev det aktuellt att i stället för att riva den, införliva den i Särna Skogsmuseum.

 

På museiområdet finns information om kriget, beredskapen, ransoneringar, våra grannländers situation under kriget och om Skans 211. Utefter gångvägen, inom den öppna delen av skansen, kan du se och läsa mera om de olika värnen och stridsvagnshindret.

Se filmen från Pennan och svärdet