Hitta hit

Öppet:   Juni-Sep     11-16  alla dagar. Stängt Midsommarafton.

Särna skogsmuseum (Lomkällan)

Särna skogsmuseum visar skogsarbetarepoken fram till mekaniseringen.

Se hur skogsarbetarna bodde och arbetade i skogen under den manuella skogsarbetartiden fram till 1970-talet.

Museet innehåller ett flertal autentiska byggnader med anknytning till skogsbruket i Särnabygden.

Dessutom visas inventarier, redskap och verktyg som använts inom skogsbruk och flottning under olika tidsepoker. Här finns tex. olika Eldpallkojor, Stall, Slåttbu, Smedja, Kransåg, Spelflotte och Flottarkoja mm.mm.

Utställningsområdet är lättillgängligt, utmed en trevlig promenadslinga som lämpar sig för hela familjen.

Bokningsunderlag för lokal