Verksamhet

Särna Hembygdsförening är en mycket aktiv ideell förening, som de senaste 10 åren haft en fantastisk utveckling. Årliga evenemang, som föreningen anordnar är:  - Gökottan vid Näckåkvarn i Sörberget på Kristi Himmelfärdsdagen                                - Nationaldagsfirande i samarbete med Idre-Särna församling i Gammelkyrkan och  Gammelgården/Kyrkbacksgården.                                                                                         - Marknadsstånd och Lomkällans dag under v.29 (Särna festvecka)                               - Trivselkvällar under juli månad.

Allt som vi arbetat för att utveckla kan inte få plats i denna text. Några av de viktigaste områdena nämner vi här. Den mest angelägna uppgiften vi har är att vårda och bevara vår vackra Gammelgård med inventarier. Det mest påtagliga för besökare är den nya gärdesgården och nya spåntak (pärttak) på två av husen. Dessa arbeten har gjorts med hjälp av medel ur Trängslets regleringsfond (bygdemedel). Gårdens textilier har blivit omhändertagna på rätt sätt för att bevaras för eftervärlden. På olika sätt har vi försökt att ha guidade visningar av gården. Men det har inte slagit väl ut. Dagens sätt att semestra ger inte utrymme för spontana stopp.

Från och med sommar  2015 har föreningen även drivit verksamheten på Skogs-och Försvarsmuseet, Lomkällan. I uppdraget ingår att utveckla museet. Detta har vi gjort genom att påbörja digitalisering i kojorna, upprustning och städning av försvarsområdet, utställningar i utställningshallen Skogshalla samt utsmyckningar, både inom- och utomhus. Ett flertal filmer finns att se i Skogshalla eller i filmsalen i receptionsdelen. Med mycket ideellt arbete och ett bidrag från kommunen har föreningen lyckats anställa personal under sommarmånaderna. Resten av året planerar styrelsen för kommande år och utför praktiskt arbete med underhåll av anläggningen samt anordnande av enskilda evenemang.

Lomkällan är öppen dagligen Juni-Sep  11-16 

Under år 2014 påbörjades utbildning och praktiskt genomförande av inskanning av foton. Tanken är att detta ska digitaliseras och kunna ses här på hemsidan så småningom. Varje år framställs en Särnaalmanacka med gamla och nyare foton på människor och miljöer från Särna. Den börjar traditionellt att säljas på marknadsfredagen. Föreningen tar gärna emot eller lånar foton, filmer och dokument för inskanning och uppslag till almanackan. Vi har även en Minnesfond (se fliken "Minnesfond" här på hemsidan).

Vi försöker uppdatera när vi planerar eller utför något nytt.