Fulufjällsprojektet

Hembygdsföreningen har under 2018-19 av Länsstyrelsen i Falun fått i uppdrag att samla in kulturhistoria runt Fulufjället i form av bilder, berättelser, ljudinspelningar, filmer mm.

Nedanstående personer har lämnat tacksamma bidrag:

  1. Tjern Inga Wall och "Skanskogsprojektet"
  2. Stig Bergström
  3. Svante Olsson (Lasse Olsson)
  4. Anita Persson / Mattsson
  5. Barbro Myrholm / Spånberg
  6. Inger Myrholm / Antonsson
  7. Molly Enarsson / Jenssen
  8. Hildur Byström / Sakrisson

Gå in på Bilder / Bildarkiv för att kunna titta på bilderna som hör till Fulufjället. Inläggning pågår.