Smalmyrkojan

                                                                        Här bodde 8 skogsarbetare som efter en lång, tung arbetsdag under vintrarna med temperaturer ibland ner till -30 grader, kom in i en kall oeldad koja med jordgolv. Där skulle de laga sig mat på den öppna elden och de fick alla trängas vid bordet.

Likaså delade de sängplats i hörnen, 2 i varje slaf, varvid den som var yngst fick ta plats närmast väggen och därmed längst ifrån värmen från elden.

På väggen invid dörren hängde en träbricka med deras namn med små hål framtill. Pinnen i brickan visade vems tur det var att hämta in vatten och ved.